የኢትዮጵያ ፖለቲካ በስምምነት ላይ የተመሰረተ ባህላዊ አንድነት እና ሌሎች (በገለታው ዘለቀ )

Ethiopian_Politics_Amharic

ምንጭ : Africa World Press Book

Ethiopian_Politics_Amharic“ይህ መጽሀፍ የማንነት ፖለቲካ እንዴትና ከየት እንደተነሳና ያለውን ችግሮች በዝርዝር ያስረዳል:: ዛሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማህበረሰባዊ ግንኙነቶች ፈራርሰዋል። ደራሲው የሃገራችን መሰረታዊ ችግር የማህበረ ፖለቲካ ነው ይላል። ቡድኖች በአንድ በኩል ቋንቋቸውና ባህላቸው ሳይነካ የሚጠብቅ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፖለቲካዊ የሆነ አስተዳደር መስርተው አብረው መኖር የሚችሉበትን አዲስ የመንግስት አወቃቀር ስርዓት አቅርቧል። መጽሃፉን የተለየ የሚያደርገው ይኼው ነው። ይህ ስርዓት ቡድኖችን ባህላዊና ብሄራዊ ማንነታቸውን በተደራጀ ሁኔታ በመንከባከብ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ማህበረ ፖለቲካ ስርዓት ሊመሰርቱ እንደሚችሉ አዲስ አቅጣጫ ያሳያል። የአሁኑ በመፈራረስ ላይ የሚገኝ የጎሰኞች የፖለቲካ ስርዓት በእውነተኛ ዲሞክራሳያዊ ስርዓት የሚተካበትን አቅጣጫ ያመለክታል።” —አክሎግ ቢራራ (ዶር) ኢኮኖሚስት፤ በዓለም ባንክ ከፍተኛ አማካሪ፤ ደራሲና የሰብአዊ መብቶች አክቲቪስት

“ሀገራችን ኢትዮጵያ የረጅም ዘመናት አኩሪ ታሪክና ባህል ባለቤት ሆና ሳለ፣ እኛ ኢትዮጵያዊያን ከድህነት፣ ከኢፍትሃዊ ስርዓትና ውስጣዊ ግጭቶች እንዴት መላቀቅ ተሳነን? ሀገራችንን ከዚህ አስጨናቂ ስጋት አውጥተን ዴሞክራሲ፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ሰላምና ብልጽግና የሰፈነባት ሀገር ለማድረግስ ምን ማድረግ አለብን? በተለይም አሁን ከገባንበት አሳሳቢ ማህበረ-ፖለቲካዊ ቀውስ ለመውጣት፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበርበት ስርዓት ለመገንባት ያሉን አማራጮችስ ምን ምን ናቸው? የአቶ ገለታው መጽሃፍ እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ፣ በጥናትና ምርምር፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ የረጅም ዘመናት ታሪክ፣ ብዝሀነትና ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ጠቃሚ ሃሳቦችን ይዟል። መጽሃፉ በስፋት ካነሳቸው በርካታ ነጥቦች መካከል፣ “በስምምነት ላይ የተመሰረተ ባህላዊ አንድነት (ስባአ)” የሚል አዲስ ጽንሰ-ሃሳብ ይገኝበታል። ይኸውም ኢትዮጵያን ከተተበተበችበት ኢፍትሃዊ አገዛዝና ማህበረ-ፖለቲካዊ ቀውስ አውጥቶ፣ የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት፣ ሰላማዊ አብሮነትንና ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በረጅም ዘመናት የህይወት ተሞክሮው ያዳበራቸውን አኩሪ ባህሎቹንና የጋራ እሴቶቹን መሰረት ማድረግ ይገባል የሚል ነው። ይህ በመጽሃፉ ውስጥ በፖለቲካዊ ሳይንስና ባህል ጥናት ትውሮች ተደግፎ በጥልቀት የተተነተነው ሃሳብ፣ የሀገራችንን ፈርጀ-ብዙ ችግሮች ለመፍታት አንድ ውጤታማና ወቅታዊ አማራጭ ሊሆን እንደሚችል አምናለሁ።” —አብርሃም ዓለሙ፣ የኢትዮጵያ ሰነ-ጽሁፍና ባህሎች መምህር

ገለታው ዘለቀ በስምምነት ላይ የተመሰረተ ባህላዊ አንድነት ንድፈ ሃሳብ መሃንዲስ ሲሆን በኢትዮጵያ ፓለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ገንቢ አስተያየቶች የሚያቀርብ ነው።

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *