spot_img
Thursday, February 2, 2023

ዜና

Popular

Most Recent

Most Recent

ህወሓት ልጂ አዋቂ እና ሽማግሌ የማይለይ አዲስ ወታደራዊ ክተት አውጆአል

ቦርከና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዛሬ "የትግራይ መንግስት ማዕከላዊ ኮማንድ" በሚል ስያሜ ባሰራጨው ጥሪ ልጂ አዋቂ እና ጭማግሌ ሳይባል ሁሉም ትግራይዋይ በሙሉ አቅሙ መክተት...

Most Recent